Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för 2017

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2017.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Mats Husén
Annelie Kurttila
Ninni Lindberg
Jesper Sundström
Styrelsesuppleanter Carina Andersson
Torgny Domeij
Pernilla Fexdal
Lina Olsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant       Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Karl Siik

Årsmötet

Årsmötet hölls den 30 mars 2017 i Dieselverkstaden. Framtidens centrala Nacka - en del av Nacka stad Anna Ahlberg, projektchef för centrala Nacka och Skvaltan, och Julia Nedersjö, båda på Nacka kommun, berättade och visade bilder från pågående planering. Nacka planerar för en ny sammanhängande stad med tunnelbana, bussterminal, parker, nya trafikplatser och överdäckning av Värmdöleden.   Affisch.   Årsmötesprotokoll 2017.

Styrelsemöten

Under 2017 har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden (9/1, 13/2, 20/3, 25/4, 23/5, 13/6, 17/8, 18/9, 17/10, 22/11, 12/12).

Arrangemang

Seminarium Österleden - förenlig med klimatmålen? 22/2, ABF-huset, tillsammans med ABF Stockholm, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet Ekoparken, Klimataktion Stockholm, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening och Jordens vänner m.fl.   Affisch.

Miljövårdsnytt

Under 2017 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

På Nacka Miljövårdsråds webbsida http://www.nackamiljo.se finns information om Miljövårdsrådets organisation, aktiviteter, medlemskap och länkar till samtliga publikationer och remissvar från Miljövårdsrådet. Där finns även länkar till information kring samtliga planärenden i Nacka Kommun och en kort summering kring varje ärende. Webbsidan uppdateras löpande, oftast flera gånger per vecka.

Facebooksida

På Nacka Miljövårdsråds Facebooksida https://www.facebook.com/NackaMiljovardsrad/ finns många bilder och länkar till aktuella händelser och aktiviteter som rör miljö och klimat.

Nyhetsbrev

Under 2017 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Debattartiklar

Under året har vi fått två debattartiklar publicerade i Nacka Värmdö Posten:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:

 • Informationsmöte om pågående vägutbyggnad mm Fisksätra holme, 14/1.
 • Samrådsmöte om Nobelberget, Nacka stadshus, 2/2.
 • Möte om Henriksdalsområdet, Vilans skola, 8/2.
 • Kommunens morgonmöte för föreningar, Nacka stadshus, 9/2.
 • Möte om Ryssbergen, Studiefrämjandet Finntorp, 9/2.
 • Samrådsmöta om Skarpnäcks värmeverk, Skarpnäcks kulturhus, 9/2.
 • Vandring i Henriksdal-Trolldalen, 12/2.
 • Träden och människan med Allan Gunnarsson, Boosalen, 21/2.
 • Möte om planer, Fisksätra, Fisksätranätverket, 22/2.
 • Möte om Bussterminal i Katarinaberget, ABF-huset, 27/2.
 • Möte om Östlig förbindelse (Österleden), Brygghuset, Norrtullsg., 7/3.
 • Samrådsmöte om Henriksdalsområdet, Nacka stadshus, 8/3.
 • Samrådsmöte om Henriksdalsområdet, Nacka stadshus, 9/3.
 • Möte om Tunnelbaneutbyggnaden, Brygghuset, Norrtullsg., 9/3.
 • Små grönområden i Boo med Ronny Fors och Kerstin Lundén, BOOMs årsmöte, Boosalen, 16/3.
 • Klimatförändring - hur påverkas du och jag? med Henning Rodhe, Kretsstämma SNF Nacka och Saltsjöbaden, Saltsjöbadens församlingshem, 27/3.
 • Samrådsmöte Nya gatan, Elverkshuset, Nacka stadshus, 3/4.
 • Möte om Östlig förbindelse (Österleden), Brygghuset, Norrtullsg., 4/4.
 • Samrådsmöte om Östra Finnbodavägen, Nacka stadshus, 18/4.
 • Möte om T-bana och bebyggelseplanering, Dieselverkstaden, 27/4.
 • Samrådsmöte om Sydvästra Plania, Sickla skolas matsal, 9/5.
 • Möte om Östlig förbindelse (Österleden), Brygghuset, Norrtullsg., 10/5.
 • Samrådsmöte om Översiktsplanen, Nacka stadshus, 16/5.
 • Fisksätra holme, Saltsjöbadens Naturskyddsförening, 24/5.
 • Samrådsmöte om Solbrinken-Grundet, Nacka stadshus, 30/5.
 • Möte om Gröna dalen, Fisksätranätverket, 30/5.
 • Möte om Östlig förbindelse (Österleden), Brygghuset, Norrtullsg., 7/6.
 • Samrådsmöte om Eols udde i Kummelnäs, Nacka stadshus, 8/6.
 • Strandpromenaden längs Baggensfjärden, Boobadet-Gustavsvik, 8/6.
 • Vernisage av Maria Macris fotoutställning om Ryssbergen, Dieselverkstaden, 21/6.
 • Vandring i Ryssbergen med Ronny Fors, 21/6.
 • Möte om Östlig förbindelse (Österleden), Brygghuset, Norrtullsg., 16/8.
 • Samrådsmöte om Kretsloppscentral i Kil, Värmdö kommunhus, 17/8.
 • Samrådsmöte om Frentabs expansion i Kovik, Gustavsbergsteatern, 23/8.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 12/9.
 • Möte om alternativ stadsplanering i Nacka, Nackasalen, 13/9.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 14/9.
 • Vandring i Gröna dalen, 24/9.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 10/10.
 • Möte med Trafikval Öst, Brygghuset, Norrtullsg., 1/11.
 • Utfrågning av politiker, Fisksätra, 7/11.
 • Möte med Ny Grön Stad, Brygghuset, Norrtullsg., 14/11.
 • Den svenska skogen med Sebastain Kirppa, Boosalen, 21/11.
 • Konferens Läget i Stockholmsregionen 2017, uppföljning av RUFS, Münchenbryggeriet, 29/11.
 • Samråd om Bergs gård (oljehamnen), Nacka stadshus, 29/11.
 • Nacka naturskyddsförening 20 år, Skurustugan, 29/11.
 • Möte med Aktiva Nacka, Nackasalen, 4/12.
 • Samrådsmöte om Älta centrum, Älta centrum, 7/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid tre sammankomster (18/4, 25/9, 4/12) i kommunens Naturvårdsråd med politiker och tjänstemän. Har bl a behandlat skötseln av Nackas naturreservat, arbeten med naturreservatsbildning Skuruparken, Ryssbergen, Skarpnäs, Rensättra. Nackas Miljömål, Grönstruktur, Biologisk mångfald, Utegym, Inventering av små grönområden i Boo m.m.


Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2017 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2017 avgivit yttranden över granskningsförslag, överklaganden och egna skrivelser i följande frågor:


På styrelsens uppdrag


Jan Åman
ordförandeNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
ordf@nackamiljo.se
www.nackamiljo.se