Introduktion till remissen:
Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Samrådshandlingar finns här på Landstingets sidor.

Här finns ett utdrag med de sidor som gäller Nacka. Anmärkningsvärt är att man inte vill förstärka båttrafiken på Sjövägen, linje 80.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.tf@sll.se eller Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm senast 2017-05-12.

Remissen vänder sig i första hand till kommuner och funktionshindersorganisationer. Försök påverka dina politiker !

Ändringarna i SL-trafiken träder i kraft 2017-12-10.

Nacka Miljövårdsråds svar på Landstingets remiss, 2017-04-26.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-05-12