Introduktion till förslaget:
Telmast med teknikbod på f.d. Porsmosseverkets område, Kummelnäs, juli 2017.

I juli 2017 föreslås en 42 m hög mobilmast på f.d. Porsmosseverkets område, Kummelnäs
Karta   Tornet   Kungörelse

Den tycks vara tänkt att ersätta det 36 m höga mobiltorn som nu står 130 m NV om den föreslagna platsen.

Enligt gällande stadsplan 78 utgör delar av den mark tornet är tänkt att placeras på mark som inte får bebyggas.

Handlingar kunde begäras från stadsbyggnad@nacka.se och skulle finnas tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka till och med den 25 juli 2017 vid de begränsade tider under samrådstiden de håller öppet.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2017-07-25, Ange diarienummer B 2017-000770.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2017-07-25.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om mobilmast vid Hasseludden 2016.

Om en 150 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning november 2015.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP mars 2015.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-15