Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni december 2012

I december 2012 föreslås ytterligare 10 master för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar runt om i Nacka:

Man vill uppföra ytterligare 10 mobilmaster och teknikbodar, i Talludden (Talluddsvägen/Axéns väg), i Eknäs (Sockenvägen/Allévägen), Lännersta, Orminge (Sjöängsvägen/Grindavägen), Restaurantholmen (Inom riksintresse!), Duvnäs tennisplan, Skogsö (vid Sune Carlssons båtvarv), Fisksätra (vid trafikplatsen), Vitmossvägen i Älta (I naturreservat Älta mosse-Strålsjön!), öster om Ältavägen/Älta mossväg. Kommunen har tagit bort föslaget men för de åtta beslutade masterna finns dokumentation i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar för 2013-01-23.

Synpunkter på förslagen skulle vara vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2012-12-21.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslagen till mobilsändare december 2012, 2012-12-21.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av besluten om mobilmasterna vid Sjöängsvägen/Grindavägen, på Restaurantholmen och vid Vitmossvägen, 2013-02-20.

Masten i Erstaviksskogen vid Fisksätra trafikplats var i februari-mars 2013 ute på nytt samråd, denna gång med korrekt fastighetsbeteckning, Erstavik 26:1, svar skulle vara inne till kommunen senast 2013-03-19.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget till mobiltorn vid Fisksätra trafikplats, 2013-03-19.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-07-02