Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni på Älgö, maj 2010

I maj 2010 föreslås ett mobiltorn med tillhörande teknikbodar på Älgö:

Ett 48 m högt mobiltorn på Älgö mellan Trappstigen, Estvägen och Berghemsvägen. Platsen är högt belägen på ett ca 45 högt berg centralt på Älgö. I detaljplanen för Älgö finns ett hål just här, av allt att döma för att lättare kunna uppföra master eller torn utan att komma i konflikt med detaljplanens bestämmelser. Toppen på masten skulle alltså hamna ca 93 meter över havet och synas milsvitt.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2010-05-27.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över mobiltornet på Älgö, 2010-05-27.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a information om olika regler kring detta.

Kommunens handläggare är Azadeh Iranpour, 7187536.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-07-05