Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni mars 2009

I mars 2009 föreslås ytterligare ett antal master för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar runt om i Nacka:

Synpunkter på förslagen skulle vara vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2009-04-15.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar - mars 2009, 2009-04-15.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Kommunens handläggare är Azadeh Iranpour, 7187536.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-10-13