Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni

I augusti 2002 föreslogs 14 master för mobiltelefoni runt om i Nacka.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslag till utbyggnad av de 14 första förslagen till master och torn för mobiltelefoni, 2002-08-15. Av dessa godkändes endast två, de på Sickla 40:13 Utskogsvägen norr om Apportvägen och Älta 5:187, söder om Ulvsjöstigen.

Man föreslår i april 2003 ytterligare 13 mobilmaster för 3G på olika ställen runt om i Nacka, utöver dem som var på remiss i augusti 2002. De nya förslagen om master och torn finns tillgängliga på kommunens webbsidor samt fanns till 2003-04-29 i Nämndhuset. Förslaget har inte skickats på remiss till Nacka miljövårdsråd men vi har ändå avgett ett yttrande över förslaget.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar, 2003-04-22.

Under juni 2003 har områdesnämderna beslutat att tillåta flera av de riktigt dåliga förslagen till mobilmaster:

Besluten att bygga dessa kunde överklagas senast 15 juli 2003.

Däremot återremitterades eller avslogs dessa master:

Kommunens sida om master och torn för mobilmaster. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Kommunens handläggare är Hans Eriksson, 7189461, med flera.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16