Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni mars 2006

I mars 2006 föreslås ytterligare tre master för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar runt om i Nacka:

Synpunkter på förslagen skulle vara vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2006-04-18.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar - mars 2006, 2006-04-10.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Mobilmast vid Kolarängen 2005.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Kommunens handläggare är Hans Eriksson, 7189461.

Senast ändrad av Jan Åman 2006-04-24