Introduktion till:
Ansökan om bygglov för mobiltorn och teknikbodar i Nackareservatet (Erstavik 6:1), på berget väster om Kolarängen.

Hi3G Access Ab vill bygga ett mobiltorn och teknikbodar på ett av Nackareservatets högsta berg, väster om Kolarängen.

Förslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor men man har inte brytt sig om att ställa ut det i biblioteken.

Tidigare ansökningar om mobilmaster i Nacka

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till Bygglovsenheten, Hans Eriksson, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-05-23.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 23 maj 2005 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över ansökan om bygglov för detta mobiltorn och teknikbodar, 2005-05-23.

Kommunens handläggare är Hans Eriksson, 7189494.

Senast ändrad av Jan Åman 2005-05-23