Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni vid Boo IP, mars 2015

I mars 2015 föreslås en reviderad placering av torn för mobiltelefoni med tillhörande teknikbod vid Boo idrottsplats:

Boo idrottsplats: Ett 24 meter högt ostagat torn och ett tillhörande teknikskåp i nordöstra delen av Boo idrottsplats nära korsningen mellan Jungmansvägen och Galärvägen. Placeringen är flyttad norrut jämfört med det ursprungliga förslaget kungjort i mars 2013. (Boo 1:608, dnr B 2014-0891)

Den först föreslagna placeringen i sydöstra delen av Boo IP från mars 2013 framgår här.

Handlingar fanns tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 10 april 2015.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2015-04-10.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2015-04-10.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-04-10