Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni vid Skuru IP, juni 2014

I juni 2014 föreslås en reviderad placering av torn för mobiltelefoni med tillhörande teknikbod vid Skuru idrottsplats:

Skuru idrottsplats: Ett 24 meter högt ostagat torn med belysningsarmatur och ett tillhörande teknikskåp i sydöstra delen av Skuru idrottsplats. Placeringen är flyttad lite österut jämfört med det ursprungliga förslaget kungjort i april 2014. (Sicklaön 69:1, dnr B 2014-0076)

Trots att kungörelsen var införd 2014-06-27 med hänvisning till att förslaget skulle ligga på www.nacka.se/3G-anlaggningar så lades det nya förslaget inte ut där på webben förrän 2014-07-03.

Den först föreslagna placeringen från mars 2014 låg på kommunens webb men togs bort 2016-06-13.

Handlingar fanns tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 8 augusti 2014.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2014-08-08.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2014-08-08.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01