Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni mars 2014

I mars 2014 föreslås ytterligare 7 master för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar runt om i Nacka:

Handlingar fanns tillgängliga på Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 11 april 2014.

Synpunkter på förslagen skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2014-04-11.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslagen till mobilsändare mars 2014, 2014-04-11.

Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16