Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni september 2013

I september 2013 föreslås ytterligare 5 master för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar runt om i Nacka:

Handlingar fanns tillgängliga på Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 1 oktober 2013.

Synpunkter på förslagen skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2013-10-01.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslagen till mobilsändare september 2013, 2013-10-01.

Kommunens sida om master och torn för mobiltelefoni. Innehåller bl a länkar till olika regler kring detta.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-10-02