Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni vid Hasseludden, decemer 2016.

I december 2016 föreslås en 42 m hög mobilmast vid Hasseludden uppe på ett högt berg 100 m norr om korsningen mellan Hasseluddsvägen och Hamndalsvägen.
Karta   Tornet   Foton   Bild med GPS-koordinater   Detaljerad kurvkarta   Ansökan   Kungörelse

Den ersätter ett stoppat förslag med en 30 m hög mobilmast 100 m sydväst om samma korsning.

Enligt gällande detaljplan S233 ska det vara "Park eller plantering" på platsen. Marken ägs av Nacka kommun.

Man vill placera 42 m högt torn och två teknikbodar 40 meter över havet på berget. Toppen på mobiltornet hamnar alltså 82 m.ö.h. så det kommer att synas milsvitt.

Handlingar kunde begäras från stadsbyggnad@nacka.se och skulle finnas tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka till och med den 4 januari 2017 vid de begränsade tider under samrådstiden de håller öppet.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2017-01-04, Ange diarienummer B2016-1766.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2017-01-04.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om en 150 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning november 2015.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP mars 2015.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16