Introduktion till förslaget:
En 150 meter hög "Tredje Nackamast"

En 150 meter hög "tredje nackamast" med 9 stag i tre riktningar med nio fästpunkter i marken (50, 75 och 100 meter från masten) och tillhörande teknikbod i Erstaviksskogen ca 600 meter öster om den nordvästra Nackamasten.

En väg byggs genom Erstaviksskogen fram till masten.

Förslaget har föregåtts av ett förslag till liknande mast 75 m norr om sydöstra nackamasten 2014.

Syftet med masten är inte mobiltelefoni utan rundradiosändning. Det skulle av allt att döma gå utmärkt att sätta upp en sändare till i en av de nuvarande masterna, det handlar om bolag som inte kan komma överens och ett bolag som gärna vill ha en egen mast där man rimligen kan hyra ut även till andra bolag.

Synpunkter skulle enligt första meddelandet vara inne till 16 november 2015 men eftersom man "glömt" att meddela med kungörelse blev det uppskjutet till 2015-12-08.

Kungörelser 2015-11-16. Alla tidigare master under föregående decennium var införda in Dagens Nyheter, det var inte denna mast.

På denna webbsida ska alla förslag till byggtillstånd för master i Nacka annonseras med handlingar för varje förslag. Varför saknas just denna mast där?

Artikel i Nacka Värmdö Posten 2015-11-10.

Kartbit där den föreslagna placeringen av tredje Nackamasten är inritad.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2015-12-08, ange diarienummer B2012-0207.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2015-12-08.

Mastförslaget har avvisats (i detta läge).

Kommunens handläggare är Kerstin Starborg.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om mobilmast på Älgö 2015.

Om mobilmast på Boo IP 2015.

Om mobilmast på Skuru IP 2014.

Om mobilmastansökningar 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16