Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni vid Hasseludden, augusti 2016.

I augusti 2016 föreslås en 30 m hög mobilmast på naturreservatsområde ca 60 m söder Hamndalsvägen, ca 100 m SV Hasseluddsvägen.

Masten är högt belägen inom beslutade (men överklagade) naturreservat Skarpnäs.

Handlingar fanns tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka till och med den 12 september 2016.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2016-09-12, Ange diarienummer B2015-2153.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2016-09-12.

Förslaget avslogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämndes myndighetsutskott 2016-09-21.

Kommunens handläggare är Kerstin Starborg.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om en 150 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning november 2015.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP mars 2015.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16