Information om remiss angående:
Förslag till bildande av naturresevat Skarpnäs

Man föreslår att det skogsområde som finns norr och väster om Orminge bildar naturreservat Skarpnäs. Området går ner till havet och omfattar flera sjöar, bl a Vittjärn och större delar av Glasbrukssjön och Myrsjön. Områden som nu är bostads- eller industriområden har inte inkluderats.

Det första förslaget fanns utställt i nämndhuset och på biblioteken i Forum och Orminge. Remissvar skulle vara vara inne senast 1999-12-10.

Remissförslaget från 1999 finns inte på webben men ett reviderat förslag från 2000 fanns på webben till 2016-06-13

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande naturreservat Skarpnäs, 1999-12-10.

Andra samrådsversionen av naturreservatsförslaget finns här på webben och fanns i Nacka Stadshus och biblioteket i Forum till 2014-09-14.

Synpunkter på andra reservatsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, NRN 2013/40-265 Registrator, 131 81 Nacka senast 2014-09-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådet, 2014-09-14.

I september 2015 sänds istället denna kraftigt krympta version av naturreservatet till kommunstyrelsen för beslut 2015-09-28.

Nacka Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd sänder denna skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter, 2015-09-25

Beslut om reservat fattades 2015-10-19 men är överklagat.

Kommunens handläggare är Eliabeth Hedin, 7188000. (Handläggare 1999-2000 var Åsa Bemark Wilke, 7189385).

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01