Nacka 1999-12-10
Nacka Miljövårdsråd

 

Till
Miljö och samhällsplanering
Nacka kommun
131 81  Nacka
Fax: 7189454

 

Remissvar beträffande "Förslag till naturreservat Skarpnäs"

 

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av remissunderlaget för ovan nämnda område och vill därför framföra följande:

 

För Nacka Miljövårdsråd

 

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/skarpnas.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Telefax:
Hem: 7732313
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se