Information om remissen:
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

I Nacka avser man att för statliga medel under perioden bekosta cykelsatning på Ältastråket (inom Älta och sträckan utefter Järlasjön) och ett fjärde körfält för motorvägsbussar i centrala Nacka. Vidare betalar man i regel halva kostnaden för Modernisering av Saltsjöbanan och Tvärspårvägen, "Trafikplats Kvarnholmen" (mellan Nacka gymnasium och Ryssbergen) och för en ny Skurubro.

Intressant vidare är att staten avser att betala ungefär hälften av ny bussterminal vid Slussen och hela kostnaden för cykelstråket Vändelsöstråket Ekstubben-Vändelsö.

Däremot avser inte staten att betala för bussterminal och överdäckning av motorvägen vid Nacka centrum eller för Östlig förbindelse (Österleden).

Samrådsförslaget till Länsstyrelsen remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 finns här på webben.

I missivet anges frågor de vill ha svar på från remissinstanser.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne digitalt till Länsstyrelsen Stockholm stockholm@lansstyrelsen.se , ange "Remiss länsplan 2018-2029, dnr 14146-2017" i ämnesraden, senast 2017-11-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget om transportinfrastruktur 2018-2029, 2017-11-30.

Frågor besvaras av trafikdirektör Robert Örtegren, 010-223 16 89 och infrastrukturstrateg Vahid Faraos, 010-223 13 08.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-11-30