Introduktion till remissen:
Stockholm stads översiktsplan, "Stockholm växer"

Notabelt är att Österleden inte är med på översiktskartan, (men är det på föregående översiktsplan) den nämns dock som en pågående förhandlig. Enligt förslaget till översiktsplan ska man kraftigt förtäta det hörn av Södermalm som ligger närmast Danvikstull samt Stockholms del av Henriksdalsområdet.

För Nacka Miljövårdsråd synpunkter på Stockholms föregående översiktsplan (2009) se här.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor.

Stadsbyggnadsdialog. Ett flertal dialogträffar hölls lokat i olika stadsdelar. Plats för att avge personliga synpunkter.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-01-10 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller Stockholms stadsbyggnadsnämnd, stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm, ange synpunkt översiktsplanen 2015-10143.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-01-10.

I slutet av juni 2017 presenteras ett utställningsförslag.

Remissbrev med sändlista.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor. och fanns till 2017-09-03 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-09-03 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller Stockholms stadsbyggnadsnämnd, stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm, ange Dnr 2015-10143 i rubriken.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Stockholms stad senast 3 september 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2017-09-03.

Stockholm stads handläggare är Maria Gräns (för samrådsversionen Christoffer Carlander).

Senast ändrad av Jan Åman 2017-09-03