Introduktion till Stockholm stads remiss:
Stockholms översiktsplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som ska ersätta den gällande från 1999. Ett antal infrastrukturprojekt berör Nacka: Danvikslösen, Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla-Slussen, Tunnelbana Kungsträdgården-Nacka, Österleden.

Förslaget finns på Stockholm stads webbsidor samt fanns under tiden 2008-11-10 till 2009-01-12 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20    Stockholm senast 2009-01-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådet, 2009-01-12.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns på Stockholm stads webbsidor samt finns fram till 2009-09-21 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Synpunkter på utställningsförslaget skall vara inne till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20  Stockholm senast 2009-09-21.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Stockholms stad senast 21 september 2009 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2009-09-21.

Stockholm stads projektledare är Niklas Svensson, 50827247.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-21