Introduktion till remissen:
Detaljplan för Furuvägen i Finntorp.

Man vill bygga två nya bostadshus på Furuvägen i ett existerande kvarter i Finntorp.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Nacka stadshus 24 maj 2016 kl. 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-06-17 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/905-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-06-17.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2016-06-17.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2017-03-28 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/905-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-03-28.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 28 mars 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2017-03-28.

Kommunens handläggare är planarkitekt Love Edenborg, 070-4317916, planarkitekt Emelie Resvik, 070-4319666 och projektledare Gunilla Stålfelt, 070-5563710.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-03-28