Introduktion till:
Dispens för återvinningscentral i Tollare naturreservat

På en parkeringsplats i Tollare naturreservat på Sockenvägens norra sida vill Nacka vatten AB lägga en återvinningsstation. Detta strider mot föreskrifterna för reservatet.

I tjänsteskrivelsen föreslås avslag på dispensansökan med goda motiveringar.

Övriga handligar i ärendet, elva stycken, finns här.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt trots förslaget att bevilja dispens, 2017-01-25.

Nacka Miljövårdsråds överklagande, 2017-02-22.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet, 2017-06-14.

Länsstyrelsen avslog vårt överklagande, 2017-08-17.

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att tillåta återvinningsstationen i Tollare naturreservat, 2018-02-19.

Domstolens beslut överklagades inte och vann laga kraft. Det blir alltså ingen återvinningsstation i Tollasre naturreservat ! 2018-04-18.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-18