Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sickla reningsverk

Projektet föranleds av att man vill lägga ned reningsverket i Bromma och därför bygga ut reningsverken i Sickla och Henriksdal.

Man vill kraftigt utöka Sickla reningsverk som huvudsakligen ligger insprängt i berget under Hammarbybacken. Man vill ha utfart direkt till Södra länken för att transportera bort stora mängder sten, trafiken påverkas. Sedan tidigare leds avloppsvatten bl.a. från Älta hit.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor och fanns till 2016-11-16 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen samt Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A m.fl. platser.

Ett samrådsmöte hölls 2016-10-17 kl 18.00-20.00 i Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2016-11-16 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, ange S-DP/S-TDp 2015-19089-54.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2016-11-16.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på Stockholms stads webbsidor och fanns till 2017-09-01 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Kungsholmen.

Det kungjordes 12 juli att remisstiden utsträckts från 2 augusti till 1 september.

Synpunkter på granskninsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-09-01 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, ange Dnr 2015-19089-54.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Stockholms stad senast 1 september 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående granskningsförslaget, 2017-09-01.

Stockholm stads handläggare är Emma Engelson, 08-50827370 (tidigare Niklas Zetterberg, 08-50827335).

Senast ändrad av Jan Åman 2017-09-01