Introduktion till förslaget:
Utbyggnad av torn för mobiltelefoni vid Erstaviksbommen i Älta, januari 2017.

I januari 2017 föreslås en 36 m hög mobilmast strax söder om Erstaviksbommen i Älta, söder om parkeringen.
Karta   Översiktskarta   Tornet   Teknikbodar   Detaljerad stadsplanekarta   Kungörelse

Platsen ligger bara 5 meter från Strålsjön-Erstaviks naturreservat och 35 m från närmaste bebodda hus på Åsvägen och 60 m från bebodda hus på Erstaviksvägen.

Handlingar kunde begäras från stadsbyggnad@nacka.se och skulle finnas tillgängliga på stadsbyggnadservice, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka till och med den 7 februari 2017.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2017-02-07, ange diarienummer B2016-1938.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2017-02-07.

Miljö och stadbyggnadsnämndens myndighetsutskott gav bygglov 2017-02-22. Tornet sattes upp 2018-03-16.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om mobilmastansökningar vid Hasseludden augusti och december 2016.

Om en 150 m hög tredje Nackamast för kommersiell rundradiosändning november 2015.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP mars 2015.

Om mobilmast på Skuru IP juni 2014.

Om mobilmastansökningar mars 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16