Introduktion till förslaget:
Nacka C bussterminal och motorvägsanslutningar.

Nacka kommun tog 2016 fram ett förslag på bussterminal vid Nacka C samt hur anslutningarna till motorvägen (väg 222) ska fungera i framtiden.

Flera förslag har utreddes. Omedelbart efter att förslaget offentligtgjorts tog politikerna ställning för ett av alternativ i beslut i Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) 2016-04-20.

De föreslår att motorvägsanslutningen vid Forum (Nacka trafikplats) helt tas bort och isället använda den planerade trafikplatsen vid Nacka gymnasium (kallad trafikplats Kvarnholmen) för i princip all trafik mot Forum, Nacka strand m.m.

I Motorvägskorsningen mot Saltsjöbadsleden (Trafikplats Skvaltan) vill man sätta in rondeller för att kunna ansluta lokalväg mot Jarlaberg (Skönviksvägen).

Förslag till bussterminal och övertäckning av motorvägen m.m. Notera bl.a. provisorierna under byggtiden på sidor 30-31.

Förslag till trafikplanering centrala Nacka.

Strukturplan 2016. Har inte heller varit på remiss till allmänheten.

Summariska illustationer av nya motorvägsanslutningar, överdäckning och bussterminal. Bilaga till Nacka komunfullmäktiges beslut om principöverenskommelse 2017-02-06.

Nacka kommun och trafikverket presenterar i augusti 2017 ett samrådsunderlag under namnet "Mötesplats Nacka". För att förstå detta samrådsunderlag är det nödvändigt att även studera dokumenten ovan. Underlaget finns även i Nacka stadshus och hos Trafikverket i Solna men inte på något bibliotek.

Detta samråd sker inför Länsstyrelsens beslut om vägplanen kan anses ha betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till motesplatsnacka@nacka.se eller Exploateringsenheten, Projekt Mötesplats Nacka, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-09-19, ange ärendenr KFKS 2016/783.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsunderlaget, 2017-09-19.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-09