Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 83:33, Nobelberget i Sickla

Man vill bygga bostäder, handel, kontor, förskola på Nobelberget väster om Sickla Industriväg.

Det första samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2011-01-14 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte hölls måndag 20 december 2010 18.00 i rum Erstavik i Nämndhuset (Nacka stadshus).

Synpunkter första på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/574 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-01-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsförslaget, 2011-01-14.

I januari 2017 presenteras ett andra samrådsförslag med tätare och högre mer stadsmässig bebyggelse på Nobelberget. Det blir ingen skola, bara förskola, ingen bollplan, större lekplats eller grönområde. Om Österleden byggs blir det ett avgastorn nära ett av husen.

Det andra samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-01-14 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls torsdag 2 februari 2017 17.30-19.00 i Nacka stadshus.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2009/574-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-02-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådsförslaget, 2017-02-14.

I september 2017 presenteras ett utställningsförslag snarlikt andra samrådsförslaget.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-10-06 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2009/574-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-10-06.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2017-10-06.

Detaljplanen antogs 2018-04-23 och vann laga kraft 2018-05-25.

Kommunens handläggare är planarkitekt Alexander Erixson, 7187735 och Caroline Cederholm, .

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-14