Information om remissen:
Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Relaterat till RUFS 2050

Introduktion till Klimatfärdplan 2050 och Landsbyggds- och sköärgårdsstrategi.

Samrådsförslaget till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen finns här på webben.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Box 22550, 104 22 Stockholm eller registrator.trf@sll.se , ange TRN 2016-0082, senast 2017-10-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget om klimatfärdplan, 2017-10-02.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-10-04