Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för 2016

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2016.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten

Under 2016 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden (12/1, 9/2, 2/3, 5/4, 11/5, 13/6, 22/8, 20/9, 25/10, 29/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Torgny Domeij
Mats Husén
Ninni Lindberg
Styrelsesuppleanter Lina Olsson
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant       Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 16 mars 2016 i Dieselverkstaden. Henrik Svensson, översiktsplanerare på Nacka kommun, berättade och visade bilder från "Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad". Kommunens politiker och tjänstemän har med sitt underlag beredskap för dialog med byggherrar som initierar projekt med höga hus.   Affisch.   Årsmötesprotokoll 2016.

Arrangemang

Urskogsfestival i Ryssbergen 10/6 tillsammans med Forum Finntorp, Naturskyddsföreningen i Nacka och Studiefrämjandet.   Affisch.

Seminarium om Österleden 5/10, ABF-huset, tillsammans med ABF Stockholm, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet Ekoparken, Klimataktion Stockholm, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening och Jordens vänner m.fl.   Affisch.

Miljövårdsnytt

Under 2016 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Facebooksida

På Nacka Miljövårdsråds Facebooksida https://www.facebook.com/NackaMiljovardsrad/ finns många bilder och länkar till aktuella händelser och aktiviteter som rör miljö och klimat.

Nyhetsbrev

Under 2016 har två nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Breven hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Debattartiklar

Under året har vi fått fyra debattartiklar publicerade i Nacka Värmdö Posten:

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2016 avgivit remissvar i följande frågor:


Nacka Miljövårdsråd har under 2016 avgivit yttranden över granskningsförslag, överklaganden och egna skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Nätverket Rädda Ryssbergen, Studiefrämjandet Finntorp, 18/1.
 • Möte med representanter Förvaltning för utbyggd T-bana, Norra stationsg. 69, 20/1.
 • Trafikverkers samråd om cykelstråket Ältastråket, Stavsborgsskolan, 1/2
 • Möte med Finn Cederberg om Ryssbergen, Nacka stadshus, 2/2.
 • Fisksätranätverket, informationsmöte om planering för bostäder på norra parkeringarna, 10/2.
 • BooM årsmöte, Bygga i naturmark, Boosalen, 10/3.
 • Årsstämma SNF Nacka och Saltsjöbaden, Giftfria byggmaterial, Saltsjöbadens församlingshem, 15/3.
 • Möte med nätverket Ny Grön Stad, Norrbackagatan 80, 20/4.
 • Urskogsvandring på Älgö, 23/4.
 • Nätverket Rädda Ryssbergen, Studiefrämjandet Finntorp, 9/5.
 • Samrådsmöte om ny T-bana, Spårvägsmuseet, 16/5.
 • Samrådsmöte om Saltsjöbadens centrum på plats, 21/5.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Furuvägen, Nacka stadshus, 24/5.
 • Fisksätranätverket, informationsmöte om flyktingboenden och Saltsjöbadens centrum, 9/6.
 • Promenad i Ryssbergen med politiker inför Urskogsfestivalen, 10/6.
 • Samrådsmöte om bussterminal vid Slussen, Medborgarhuset, 14/6.
 • Samrådsmöte om Saltsjöbanans upphöjning, Nacka stadshus, 29/8.
 • Nacka kommuns Rensättradagen inför planerad reservatsbildning, 11/9.
 • Naturskyddsföreningens m.fl. Framtidsmässa, Dieselverkstaden, 15/9.
 • Aktionsgruppen bevara Trolldalen, Finnboda slip, 18/9.
 • Samrådsmöte om RUFS (Regional utveckling), Bryggsalen, Norrtullsg. 12 N, 19/9.
 • Aktionsgruppen bevara Trolldalen, Finnboda slip, 16/10.
 • Cykling, cykelinfrastruktur, urbana transporter och kampen om hållbara städer, Bonne Mécanique, Vartoftag. 45, 17/10.
 • Samrådsmöte om utbyggnad av reningsverk, bl. a. Sickla reningsverk, Tekniska nämndhuset, Flemingg. 4, 17/10.
 • Vandring i Ryssbergens urskog, 22/10.
 • Samrådsmöte om Mjölkudden-Gustavsviks gård, Nacka stadshus, 24/10.
 • Samrådsmöte om Östlig förbindelse, Dieselverkstaden, 26/10.
 • Möte med representanter för Duvnäs Tennisklubb angående Tennishall vid Ektorpsvägen, tennishallen Bävervägen 2, 7/11.
 • Samrådsmöte om Nya gatan, stadshusområdet, Nacka stadshus, 14/11.
 • Samrådsmöte om förskola Oxelvägen, Älta centrum, 16/11.
 • Samrådsmöte om Gillevägen-Planiavägen (ONZO), Nacka stadshus, 16/11.
 • Aktionsgruppen bevara Trolldalen, Finnboda slip, 20/11.
 • Samrådsmöte om Talluddsvägen, Seniorcenter Sofiero, 22/11.
 • Samrådsmöte om Jarlabergsvägen, Nacka stadshus, 24/11.
 • Samrådsmöte om Tunnelbana till Nacka, Quality hotel, 29/11.
 • Möte om trafiken i Nacka, Nacka stadshus, 30/11.
 • Möte om Talluddsvägen, på plats, 7/12.
 • Nacka kommuns informationsmöte om vägbygge m.m. på Fisksätra holme, på plats, 13/12.
 • Aktionsgruppen bevara Trolldalen, Finnboda slip, 18/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid fyra sammankomster (24/2, 25/5, 26/9, 21/11) i kommunens Naturvårdsråd med politiker och tjänstemän. Har bl a behandlat skötseln av Nackas naturreservat, Arbeten med naturreservatsbildning Svärdsö, Skuruparken, Ryssbergen, Skarpnäs, Rensättra. Nackas Miljömål, Grönstruktur, Biologisk mångfald, Utegym, Olovliga trädfällningar, m.m.

På styrelsens uppdrag


Jan Åman
ordförande