Introduktion till remissen:
Program för Saltsjöbadens centrum

Man vill förtäta ett större område kring Saltsjöbandens centrum.

Ett öppet hus om programförslaget hölls i biblioteket i Saltsjöbadens centrum (Tippen) torsdag 2014-12-04 kl. 13-18.

På kommunens webb fanns ett Start-PM från 2014 som är borttaget.

Synpunkter kunde lämnas via en 3D-karta senast 2015-02-27.

Nacka Miljövårdsråds remissvar i skede Start-PM, 2015-02-27.

Ett programförslag fanns på kommunens webbsidor men togs bort (2019?) och fanns i Nacka stadshus och biblioteken i Forum och Saltsjöbaden till 2016-06-30.

Samrådsmöten hölls i Saltsjöbadens centrum lördag 2016-05-21 kl. 11-14 och onsdag 2016-05-25 kl. 17-19.30.

Synpunkter på programförslaget skulle vara inne senast 2016-06-30 till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, 131 81 Nacka, ange KFKS 2012/562-214.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2016-06-30.

Kommunstyrelsen beslöt 2017-06-19 att abryta arbetet med ett program för Saltsjöbadens centrum. Istället väntas en detaljplan för centrumfastigheten och eventuellt en för Igelboda skola.

Kommunens projektledare är Lena Nordenlöw, 7189881, och Thomas Magnusson.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-14