Introduktion till remissen:
Program för Saltsjöbadens centrum

Man vill förtäta ett större område kring Saltsjöbandens centrum.

Ett öppet hus om programförslaget hölls i biblioteket i Saltsjöbadens centrum (Tippen) torsdag 2014-12-04 kl. 13-18.

På kommunens webb finns ett Start-PM

Synpunkter kunde lämnas via en 3D-karta senast 2015-02-27.

Nacka Miljövårdsråds remissvar i skede Start-PM, 2015-02-27.

Ett programförslag finns på kommunens webbsidor och fanns i Nacka stadshus och biblioteken i Forum och Saltsjöbaden till 2016-06-30.

Samrådsmöten hölls i Saltsjöbadens centrum lördag 2016-05-21 kl. 11-14 och onsdag 2016-05-25 kl. 17-19.30.

Synpunkter på programförslaget skulle vara inne senast 2016-06-30 till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, 131 81 Nacka, ange KFKS 2012/562-214.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 30 juni 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2016-06-30.

Kommunens projektledare är Lena Nordenlöw, 7189881, och Thomas Magnusson.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-30