Introduktion till remissen:
Miljöanmälan av NCC Roads ABs upplag av avfall mellan Tyresövägen och Grustagsvägen, vid Lindalen

Stockhols stad, som är markägare, har kalhuggit ett område för att låta NCC Roads AB anlägga en stenkross, senare ändrat till mellanlagring av avfall. Vidare är en mindre del i öster till för att Nacka kommun vill anlägga ett snöupplag.

Miljöanmälan för stenkrossen med kompletteringar finns på kommunens webb samt till 2014-08-03 i Nacka stadshus, Älta bibliotek och Tyresö servicecenter.

Synpunkter på samrådsförslaget om stenkrossen skulle vara vara inne senast 3 augusti 2014 till Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, ange dnr M 14-50.

Nacka Miljövårdsråds svar om stenkrossen, 2014-08-03.

I september 2015 kom en ny ansökan som gäller mellanlagring av avfall på samma plats. Bygg- och rivniningsavfall ska mottagas, behandlas och mellanlagras. Miljöanmälan finns på kommunens webb samt till 2015-10-02 i Nacka stadshus, Älta bibliotek och Tyresö servicecenter i Tyresö centrum.

Kommunens introduktion tilll ärendet.

På kommunens Frågor och svar i ärendet ges en del information, bl.a. finns en länk till Naturvårdscerkets vägledning om industrbuller.

Flygbild över området (från webbkarta.nacka.se)

Synpunkter på samrådsförslaget om avfallsupplaget skulle vara vara inne senast 2015-10-02 till miljoenheten@nacka.se eller Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, ange dnr M 15-844.

Nacka Miljövårdsråds remissvar om avfallsupplaget, 2015-10-01.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gav 2016-02-17 att ge NCC tillstånd för avfallsdeponi med givna restriktioner. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, men lämnas till Miljöenheten på Nacka kommun, miljoenheten@nacka.se, senast 17 mars 2016.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av NCCs avfallsupplag, 2016-03-16.

Lännstyrelsen avvisade 2016-05-23 vårt överklagande då de ansåg att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte fattat ett beslut om tillstånd utan ett beslut om tillsyn och att miljöorganisationer inte skulle få överklaga sådana. Samtidigt avlogs överklaganden från ca 75 närboende och från Tyresö kommun.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av Länsstyrelsens avvisande till Mark- och Miljödomstolen, 2016-06-20.

Kommunens handläggare är miljöinspektör Marit Lundell, 7189474.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-21