Introduktion till remisser om:
Östlig förbindelse (Österleden)

Vägverket har tagit upp Österleden igen under beteckning Förstudie Östlig förbindelse i Stockholmsregionen.

Efter att ha talat med (påtryckningar från?) politiker i Nacka och Stockholm har Vägverket tagit upp frågan om Österleden igen. Samrådsmöten hölls i Dieselverkstaden 2004-10-27 och i Norra Latin 2004-10-28. Mycket kritik framfördes.

Vägverkets samrådsunderlag till förstudien finns på deras webbsidor. Den kunde även beställas från Vägverket Region Stockholm.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Vägverket senast 2004-11-25, vagverket.sto@vv.se eller Vägverket Region Stockholm, 171 90 Solna.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2004-11-25.

Vägverket har 2007 utarbetat en mer fullständig förstudie, Version 2006 04 25, och bett berörda kommunder om remissvar senast 2007-01-10 till Vägverket Region Stockholm, 171 90 Solna.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på Version 2006 04 25, 2007-01-10.

Trafikverket kommer 2016 med ett samråd om betydande miljöpåverkan av en Östlig förbindelse.

Samrådsunderlaget finns här på Trafikverkets webb och fanns till 2016-11-08 i Nacka stadshus, Tekniska nämndhuset i Stockholm och på biblioteken i Diselverkstaden och Hjorthagen.

Samråd hölls i form av öppna hus onsdagen den 26 oktober 2016 kl 16-20 i Dieserverkstaden, Markusplatsen 17 i Sickla samt torsdagen den 27 oktober 2016 kl 15-19.30 i ett tält utanför Ropstens tunnelbanestation.

Synpunkter skulle vara inne senast 2016-11-08 till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge, ange diarienummer TRV2016/81743.

Nacka Miljövårdsråds svar om miljöpåverkan, 2016-11-08.

Trafikverkets samrådsredogörelse för östlig förbindelse, 2017-02-20. Nacka Miljövårdsråds svar avhandlas på sidorna 43-44.

I februari 2020 uppger Trafikverket att de vill säkra mark för Östlig förbindelse.   Artikel på nvp.se 2020-02-19   Missiv från Trafikverket   Handlingar från Trafikverket (8 MB)

Synpunkter på Trafikverkets säkring av mark för Österleden sändes till trafikverket@trafikverket@se senast 2020-05-15, märk svaret med TRV 2018/125435.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på Trafikverkets säkring av mark, 2020-05-15.

Frågor besvaras av Jens Lager Jens.Lager@trafikverket.se, 010 1238323 eller Anders Ferdinandsson Anders.Ferdinandsson@trafikverket.se, 010 1232883.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-05-15