Introduktion till remissen:
Tennishall vid Ektorpsvägen

Man vill bygga en tennishall med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser och nu även två ishallar i en entré till Nyckelvikens naturreservat. Området har höga naturvärden.

Standardförfarande

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-30 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-11-30.

Första granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-15 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första granskningsförslaget, 2018-01-15.

Kommunen försöker nu klämma in ytterligare två ishallar på platsen och har döpt om projektet från Tennishall vid Ektorpsvägen till Idrottshallar vid Ektorpsvägen, 2019-12-10.

Andra granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-10-02 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Digitalt samrådsmöte onsdag 16 september 2020 17:30-19:00.

Synpunkter på andra granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2019/1136, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2020-10-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra granskningsförslaget, 2020-10-02.

I april 2022 har man givit upp om att även klämma in två ishallar här. Tennishallen har däremot förlängts så att den nästan når fram till Ektorpsvägen och man kan inte längre använda någon del av hallen till parkering. Därför föreslår man att ännu mer mark ska användas till parkering. Gångvägen in mot Nyckelvikens naturreservat blir längre.

Tredje granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2022-05-23 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på tredje granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden,, KFKS 2019/1136, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2020-05-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på tredje granskningsförslaget, 2022-05-23.

Kommunfullmäktige väntas anta planen 2024-04-19.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Ellare och projektledare Therese Rosberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-27