Introduktion till remissen:
Kulturreservat Baggensstäket

Ett område på norra sidan av Baggensstäket (bl a Saltstigen) föreslås bli kulturreservat.

I området finns flera lämningar av förskansningar. Dessa användes bl a när ett Ryskt anfall stoppades 1719, men en del av försvarsanläggningarna är betydligt äldre, andra något yngre.

Första reservatsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns 17 maj till 30 juni 2010 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum. Märkligt nog tycktes förslaget inte ha funnits på biblioteket i Orminge!

Synpunkter på första reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, KFKS 2010/148-265, Registrator, 131 81 Nacka eller med e-post till miljostadsbyggnadnamnden@nacka.se senast 2010-06-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första reservatsförslaget, 2010-06-30.

Andra reservatsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns 11 april till 31 maj 2016 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på andra reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, NTN 2016/178-265, Registrator, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator@nacka.se senast 2016-05-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra reservatsförslaget, 2016-05-31.

Kommunens handläggare är Liselott Eriksson, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-15