Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-06-30
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2010/148-265
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka


Remissvar från Nacka Miljövårdsråd avs. Förslag till bildande av kulturreservatet Baggensstäket


Nacka Miljövårdsråd ser enbart positivt på det föreslagna kulturesevatet Baggenstäket såsom det beskrivs i handlingarna. Vi har några smärre synpunkter.

Det gäller att i framtiden sköta området så att värdet som just "kulturreservat" bibehålles, sannolikt kräver det större insatser än naturreservat.

Vad gäller anvisningarna så tycker vi inte att man skall få cykla på gångvägarna i området, inte heller bör grillning i medhavd grill vara tillåtet.

Gångstigar skall grusas står det, vi tycker att naturgrus då skall användas inte krossgrus.

Anslagstavlor bör tillverkas på sådant sätt och med sådant material att de kan stå emot väder och vind under flera år. Det är trist och gör ett dåligt intryck på besökare när just anslagstavlor är förfallna och/eller oläsliga. Texten bör vara stor och lättläst så att äldre personer inte skall behöva stå och kisa för att uppfattta vad som står.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/baggensstaket.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se