Introduktion till:
Bygglov för bostadshus på Svärdsö, Solsidan 2:25, B2016-1631

Man vill bygga ett flerbostadshus med 18-28 lägenheter på Svärdsö på den plats som använts som etablering när Älgövägen rustades upp. Platsen är omgiven av Svärdsö naturreservat och omfattas av strandskydd.

Bygglovsansökan finns här men inte på kommunens webb och inte i bibliotek.

Så här skriver Älgö fastighetsförening om ärendet.

På Nacka kommuns webb finns denna upplysning.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten B2016-1631, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-12-01.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på bygglovsförslaget, 2016-12-01.

Kommunens beslut, utdrag ur protokoll från Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2016-12-07.

Kommunens handläggare är bygglovshandläggare Per Sundin.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-12-30