Introduktion till remissen:
Ändring av parkering på Älgö och Svärdsö

Man vill ändra parkeringar, främst bestämmelser om vilka som får parkera på de olika perkeringsplatserena, för två parkeringar på Älgö och en parkering inom blivande Svärdsö naturrereservat.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor samt fanns till 2013-11-05 på biblioteket i Fisksätra.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls i entrén till Nacka stadshus tisdag 21 oktober 2014 16:30-19:00. Presentation 17:30.

Om gällande detaljplan.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/79-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-11-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-11-05.

Granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor samt fanns till 2016-02-29 i Nacka stadshus och på biblioteken i Fisksätra, Saltsjöbaden och Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/79-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-02-29.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2016-02-29.

Kommunens handläggare är Anna Ellare, 7189880 och Per Jacobsson, 4125345.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-04-14