Introduktion till remissen:
Detaljplan för Igelboda

Man vill ändra i stadsplanen så att en villa kan bli en flerfamiljfastighet. Man vill tillåta mindre ändringar på fastigheterna.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-09-27 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Samråd i form av öppet hus hölls i Nacka stadshus utställningshall tisdag 15 september 17.30-19.30 och tisdag 22 september 17.30-19.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden KFKS 2013/646-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-09-27.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-09-27.

Granskningen skulle ha pågått från 2016-03-17 till 2016-04-19 men det visade sig att man hade publicerat en felaktig detalplan, en andra granskning med rättad plan pågår 2016-04-05 till 2016-05-03.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-05-03 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden KFKS 2013/646-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-05-03.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2016-05-03.

Detaljplanen vann laga kraft 2016-12-16

Kommunens handläggare är Lena Nordenlöw, 7189881 och Thomas Magnusson, 7189359.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-03-02