Nacka Miljövårdsråds träd Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för 2015.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2015.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten

Under 2015 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden (7/1, 9/2, 5/3, 31/3, 5/5, 8/6, 20/8, 29/9, 27/10, 1/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Torgny Domeij
Mats Husén
Styrelsesuppleanter Lina Olsson
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant       Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 23 mars 2015 i Dieselverkstaden. Liselott Eriksson, natur och friluftsstrateg på Nacka kommun berättade och visade bilder från ett pilotprojekt om ekosystemtjänster Nacka före årsmötesförhandlingarna.

Titleln var Naturens gröna gratistjänster. Hur ska grönstrukturen på Västra Sicklaön fungera i framtiden? Det blir extra viktigt att de grönområden som blir kvar, fungerar bra för många olika syften, när Nacka ska bygga stad.   Affisch.   Årsmötesprotokoll 2015.

Arrangemang

Lördagen 18 april samlade Saltsjöbadens naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd ett 50-tal deltagare som promenerade till Skutviken för att få mer information. I kallelsen till arrangemanget ställdes frågorna Vad planeras i Skutviken i Skogsö naturreservat? Är det en modern marina eller bevarandet av ett kulturarv med småskalig verksamhet?   Affisch.

Miljövårdsnytt

Under 2015 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Facebooksida

På Nacka Miljövårdsråds Facebooksida https://www.facebook.com/NackaMiljovardsrad/ finns många bilder och länkar till aktuella händelser och aktiviteter som rör miljö och klimat.

Nyhetsbrev

Under 2015 har två nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2015 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2015 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Forum Finntorps möte om Program för centrala Nacka, Furuvägen 11, 9/1.
 • Samråd om Graninge stiftsgård, Graninge stiftsgård, 14/1.
 • Samråd om program för Älta centrum, Älta centrum, 15/1.
 • Möte med Vision Älta om program för Älta centrum, Pelarsalen, 18/1.
 • Samråd om program för Älta centrum, Älta centrum, 20/1.
 • Workshop om Saltsjöbadens centrum, Igelboda skola, 14/2.
 • Landstingets möte om Upprustning av Saltsjöbanan, Quality hotel, 18/2.
 • Landstingets samråd om utbyggnad av blå T-banelinje, Spårvägsmuseet, 19/2.
 • Möte med nätverket Fisksätras framtid, 27/1.
 • Samråd om tre återvinningsstationer, Orminge bibliotek, 23/2.
 • Samråd om återvinningsstation, Älta bibliotek, 24/2.
 • Landstingets samråd om utbyggnad av blå T-banelinje, Dieselverkstaden, 2/3
 • Landstingets samråd om utbyggnad av blå T-banelinje, Nacka stadshus, 4/3
 • Möte med ansvariga för Tvärbaneutbyggnaden om mellanlagring av massor vid Svindersviken, Hesselgrens torg 5, 10/3.
 • Samråd om Verksamhetsområde Kil, Värmdö kommunhus, 12/3.
 • SNF Saltsjöbaden kretsstämma, Giftfri förskola, Igelboda skola, 18/3.
 • SNF Nacka kretsstämma, om Nacka stad, Dieselverkstaden, 19/3.
 • Samråd om Mötesspår Fisksätra station, Fisksätra bibliotek, 24/3.
 • BOOM årsmöte, Öppna marker och bryn, Boosalen, 25/3.
 • Möte med nätverket Fisksätras framtid, 1/4.
 • Möte med nätverket Fisksätras framtid, 12/5.
 • Samråd om Dalvägen-Gustavsviksvägen, Boo Gårds skola, 15/6.
 • Samråd om Tunnelbanedepå, Skarpnäck eller Högdalen, Skarpnäcks kulturhus, 19/8.
 • Samråd om mobilmast på Älgö, Nacka stadshus, 25/8.
 • Samråd om Igelboda, Nacka stadshus, 15/9.
 • Landstingets samråd om blå T-bana, byggskedet, Restaurang EnArena, Globen, 14/10.
 • Information på Ältadagen, 17/10.
 • Samråd om Kvarnholmen, Makaronifabriken, 19/10.
 • Landstingets samråd om blå T-bana, byggskedet, Nacka stadshus, 22/10.
 • Möte med Ny grön våg, 29/10.
 • Möte med nätverket Fisksätras framtid, 2/11.
 • Samråd om norra och södra Nacka strand, Augustendalsvägen 7, 3/11.
 • Vattenfalls samråd om ny dragning av Kraftledning i Tollare, NCC:s projektkontor Tollare, 19/11.
 • Öppet hus om Dagvatten, Nacka stad och Järlasjön, Nacka stadshus, 25/11.
 • Intervju om Miljövårdsrådets påverkan på processen kring Tvärbanan till Sickla, 27/11.
 • Möte med nätverket Fisksätras framtid, 2/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid tre sammankomster (21/4, 21/9, 14/12) i kommunens Naturvårdsråd med politiker och tjänstemän. Har bl a behandlat skötseln av Nackas naturreservat, Miljömål, Grönstruktur, Restaurering Rudsjön och Insjöbäcken, Instängsling i Velamsund, Märkning och skyltning av leder, Höga fosforhalter i Långsjön, Bäverinventering, Sanering av Kvarnholmen, Underhåll av dagvattenanläggningar, Utegym, Arbeten med naturreservatsbildning Skuruparken, Ryssbergen, Skarpnäs, Rensättra.

På styrelsens uppdrag


Jan Åman
ordförande