Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-05-21

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Angående begäran av återkallelse av tillstånd m.m., dnr 11 176-2015 och begäran om ändring av bullervillkor, dnr 11 257-2015

Nacka Miljövårdsråd anser att bullerrestriktioner i naturreservat skall gälla i hela reservatet och inte bara i vissa centrala punkter i reservatet.

Vi stöder begäran från Miljögruppen vid Skeviksstrand, Koviksudde och Koviks Hagar insänd av Rolf Ekstrand och Jan Klippmark 2015-03-29.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta yttrande finns som http://www.nackamiljo.se/bullervelamsund.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se