Introduktion till remissen:
Program för Kils verksamhetsområde

Man vill göra ett stort område öster om Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner till industriområde och bussdepå m.m.

Planer i denna riktning fanns redan år 1999.

Ett öppet hus om programförslaget hölls
Torsdag 12 mars 2015 18-20 i Värmdös kommunalhus, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Torsdag 19 mars 2015 17-20 i Idunskolan, Velamsundsvägen 1, Saltsjö-Boo

Programförslaget finns tillgängligt på Nacka kommuns webbsidor och finns till 2015-04-19 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne senast 2015-04-19 till:
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/219-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka,
Samhällbyggnadsavdelningen Plan- och exploateringsenheten 15KS/72, 134 81 Gustavsberg.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 19 april 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2015-04-19.

Kommunens handläggare är projektledare Fredrik Bengtsson, 7189374 och översiktsplanerare Lina Malm, 7189444.

Programmet är sedan 2016-11-26 antaget av både Nacka och Värmsö kommuner.

Kretsloppcentral Kil planeras inom området, 2016-10-12.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-07-04