Information angående:
Bebyggelse och sprängning vid Kils gård (Kil 1:1).

Kommunstyrelsens arbetsutskott ber 1999-12-14 Miljö & Stadsbyggnad att utarbeta ett förslag till start-PM för planläggning inom Kil 1:1.

Ägaren till Kils gård (Kil 1:1), Lundbergs, har föreslagit en utveckling av fastigheten med bostäder och verksamhetsområden. Dessutom har företaget med avsikt att skapa en lämplig exploateringsfastighet förvärvat den del av Värmdö kommun som österifrån bildar en kil in i Nacka Kommun.

Redovisade önskemål innebär på sikt tillskott med ca 110 villor och ca 40.000 kvm verksamhetsyta. På kortare sikt innebär det borttagande av ett berg och hantering av stenmassor under en 10-årsperiod. Inom ramen för förslaget ligger en upprustning av Kils gård med omgivning.

Detta projekt befinner sig på ett mycket tidigt stadium och kan naturligtvis komma att påverkas av eventuella opinionsyttringar!

Senast ändrad av Jan Åman 2000-02-08