Introduktion till remissen:
Utbyggnad av bageri i Kummelbergets industriområde.

Man vill bygga ut bageriet Gray's bakery i Kummelbergets industriomrråde, Sprängarvägen 17. Utbyggnaden tar en bit av planerade Skarpnäs naturreservat nära badsjön Vitträsk.

Enkelt planförfarande. Ingen granskning. Ingen utställning på bibliotek eller i Stadshuset.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2012/146-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-18.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 18 juni 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-06-18.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter inför antagandet, 2015-11-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-15