Introduktion till:
Vattenmyndighetens remiss om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Vattenmyndigheterna har ett samråd om förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram som gäller stor del av Nacka, bl.a. Ältasjön, Källtorpssjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön, Järlasjön, Lännerstasundet, Skurusundet och Nackas norra kust.

Åtgärdsprogram för bl. a. Sandasjön, Erstaviken, Baggensfjärden.

Svar önskades i digitalt format till vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se med angivande av diarienummer 537-5058-14 i e-postmeddelandets ärenderad senast 2015-04-30.

Nacka Miljövårdsråds svar på samrådet, 2015-04-30.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-05-05