Nacka Miljövårdsråd


Verksamhetsberättelse för 2014.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2014.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2014 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden (16/1, 19/2, 17/3, 8/4, 6/5, 12/6, 25/8, 1/10, 3/11, 3/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Torgny Domeij
Mats Husén
Styrelsesuppleanter Gunilla Ingmar
Lina Olsson
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant       Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 27 mars 2014 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna visade och berättade Nacka Naturskyddsförenings ordförande Ronny Fors om "Bland Trollsländor och fjärilar och annan biologisk mångfald, bilder från Nackareservatet och Erstavik".

Vad händer med skogarna, hagmarkerna och våtmarkerna i området? Kommer våtmarken vid Östervik läggas igen?   Affisch.   Årsmötesprotokoll 2014.

Miljövårdsnytt

Under 2014 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Nyhetsbrev

Under 2014 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2014 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2014 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Samrådsmöte om Kontor Uddvägen, Stadshuset, 21/1.
 • Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om tillstånd för muddring m.m. i Skutviken, med syn på platsen, 23/1.
 • Samrådsmöte om Lännersta 1:876, Stadshuset, 29/1.
 • Hur Orminge blev till med Åke Stiberg, Orminge bibliotek, 12/2.
 • Samrådsmöte om Studentbostäder Alphyddan, Dieselverkstaden, 13/3.
 • Omställning till ett hållbart samhälle med Pella Larsdotter Thiel vid Nacka Naturskyddsförenings årsmöte, Dieselverkstaden, 18/3.
 • Möte om program för Älta centrum med Per Wilhelmsson, Stadshuset, 26/3.
 • Våtmarker – mångfald och ekosystemtjänster med Stefan Lundberg vid Boo Miljö- och Naturvänners årsmöte, Boosalen, 26/3.
 • ArbetsCirken Vi i Ältas möte Vision Älta – Ännu mera Älta, Pelarsalen, Älta centrum, 30/3.
 • Samrådsmöte om program för Orminge centrum, Boo Folkets hus, 5/4.
 • Presenterat synpunkter kring "Tredje Nackamasten", med fotografering på plats, för lokaltidning, 15/4.
 • Ramsmora, ett blivande naturreservat, vandring med Tomas Fasth, Boo Miljö- och Naturvänner, 13/4.
 • Workshop – Hur kan naturen bidra till en attraktiv stad i Nacka?, Västra Sicklaön ÖST, Stadshuset, 6/5.
 • Samrådsmöte om Avloppsledning från Bromma till Sickla och utbyggnad av Henriksdals reningsverk, Danvikcenter, 7/5.
 • Vandring i Svärdsö blivande naturreservat med Saltsjöbadens Naturskyddsförening, 11/5.
 • Workshop – Hur kan naturen bidra till en attraktiv stad i Nacka?, Västra Sicklaön VÄST, Stadshuset, 12/5.
 • Workshop – Hur kan naturen bidra till en attraktiv stad i Nacka?, Västra Sicklaön SYD, Stadshuset, 10/6.
 • Samrådsmöte om Norra branten 1, Nacka strand, Augustendalsv. 7, 19/8.
 • Samrådsmöte om Norra branten 2, Nacka strand, Augustendalsv. 7, 20/8.
 • Nacka tänker till!, möte om Slussen och trafikfrågor, Nackalistan, Konferenscentrum, 20/8.
 • Stockholms Handelskammares möte Vad innebär en östlig förbindelse för Stockholms innerstad?, Brunnsgatan 2, 26/8.
 • Samrådsmöte om Fisksätra marina, Marincentret, 27/8.
 • Kommunens möte om Slussenprojektet, Dieselverkstaden, 2/9.
 • Utfrågning av Nackas politiker om vad de vill göra för Fisksätras framtid, Fisksätra Folkets hus, 2/9.
 • Samrådsmöte om Bågvägen-Åbroddsvägen, Stadshuset, 24/9.
 • Samrådsmöte om parkering och räkning av våningsplan på Älgö och Svärdsö, Stadshuset, 21/10.
 • Samrådsmöte om Motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, Stadshuset, 6/11.
 • Samrådsmöte om ny Skurubro, Orminge bibliotek, 2/12.
 • Samrådsmöte om program för Saltsjöbadens centrum, Biblioteket på Tippen, 4/12.
 • Samrådsmöte om program för Centrala Nacka, Nacka Forum, 6/12.
 • Landstingets konferens Läget i Stockholmsregionen 2014, Aula Medica, Karoliska Institutet, 11/12
 • Samrådsmöte om program för Centrala Nacka, Stadshuset, 11/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid tre sammankomster (10/3, 9/6, 6/10) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Lokala miljömål, Strukturplan Västra Sicklaön, Telegrafberget/Skarpnäs, Skuruparken, Velamsund, Svärdsö, Ryssbergen, Trollsjön, Rensättra-Ramsmora, Restaurering av Rudsjön, Skogsö/Skutviken, Instängsling i Velamsundsreservatet, Avverkning Tyresövägen, Grustagsvägen, Töresjövägen samt Stenkross, Ekosystemtjänster Västra Sicklaön, Grönytefaktor, Röjning i Kraftledningsgator i Boo, Platser för snötippning, och mycket mer om existerande och planerade naturreservat.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar m fl varit representerat vid två Fokusgruppsmöten (21/5, 18/12) om skötseln av Nackas naturreservat.

På styrelsens uppdrag


Jan Åman
ordförande