Introduktion till remissen:
Detaljplan för Flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Man vill bygga ett flerbosadshus vid Ektorpsrondellen med 40-50 lägenheter. Intill ändhållplats för busslinje 409.

Ett samrådsmöte/Öppet hus hölls i Nacka stadshus 9 oktober 2013 kl. 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-11-01 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/491-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-11-01.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2013-11-01.

Vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-05-14 beslöts med röstsiffrorna 5 mot 5 och ordförandens utslagsröst att sända förslaget till granskning. Protokollsanteckningar avgavs från alla inblandade partier utom (M).

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-06-27 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/491-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-06-27.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2014-06-27.

Den beslutade detaljplanen finns här.

Kommunens handläggare är Jenny Nagenius, 7189478 och Björn Bandman, 7189455.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-22