Introduktion till remissen:
Solsidan, ändring genom tillägg till stadsplan S123, S186 och DP574

Man vill 2014 ändra i stadsplanen så att en villa kan bli en flerfamiljfastighet och kulturmärka många byggnader.

Samrådsförslaget från 2014 fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-05-15 i Nacka stadshus men inte på biblioteken.

Synpunkter på 2014 års samrådsförslag skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/120-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-05-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående 2014 års samrådsförslag, 2014-05-12.

2018 vill man begränsa antalet lägenheter i en fastighet till högst fyra.

2018 års samrådsförslag finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-05-23 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Tippen.

Synpunkter på 2018 års samrådsförslag skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2017/168, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-05-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående 2018 års samrådsförslag, 2018-05-23.

2020 vill man begränsa antalet lägenheter i en fastighet till högst två.

2020 års granskningssförslag finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-10-22 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Tippen.

Synpunkter på 2020 års granskningsförslag skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2017/168, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-10-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över 2020 års granskningssförslag, 2020-10-22.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen, 2021-03-17.

Detalplaneändringen vann laga kraft 2022-02-09.

Kommunens handläggare är planarkitekt Ylva Hedin.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-02-21