Introduktion till remissen:
Solsidan, ändring genom tillägg till stadsplan 123 och 186

Man vill ändra i stadsplanen så att en villa kan bli en flerfamiljfastighet och kulturmärka många byggnader. Enkelt planförfarande, endast en remissomgång.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-05-15 i Nacka stadshus men inte på biblioteken.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/120-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-05-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-05-12.

Kommunens handläggare är Anna Ellare, 7189880.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-05-15