Introduktion till:
Förslag till lokala miljömål för Nacka

Ett förslag till lokala miljömål för Nacka har upprättats, senast reviderad 2014-03-05.

Förslaget är inte utsänt på samråd till allmänheten men till kommunens berörda nämnder, de måste svara senast 2014-04-24.

Vid Miljö- och stadbyggnadsnämndens möte 2014-03-07 reservationer och protokollsanteckningar.

Naturreservatsnämndens synpunkter

På Naturvårdsrådets möte 10 mars sades det att även andra får komma med synpunkter.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på förslaget, 2014-04-24.

Nacka Miljövårdsråds kompletterande synpunkter på förslaget, 2014-05-07.

Nacka kommuns gällande miljömål, antagna mars 2016.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-03-15