Introduktion till remissen:
Naturreservat Svärdsö

Man föreslår att bilda ett naturreservat av Svärdsö (mellan Solsidan och Älgö).

Naturreservatsförslaget fanns här på webben, togs bort 2016-06-13, men beslutet finns här. Förslaget fanns i Nacka Stadshus och biblioteket i Forum till 2014-09-14.

Naturreservatsnämnden beslutade 2014-06-18 att sända förslaget på remiss. Nämnden hade denna version vid beslutet och beslöt om mindre ändring.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, NRN 2013/37-265 Registrator, 131 81 Nacka senast 2014-09-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2014-09-14.

Kommunens handläggare är Eliabeth Hedin, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-16