Introduktion till remissen:
Övergripande strukturplan för västra Sicklaön

Kommunen har upprättat en övergripande strukturplan för västra Sicklaön men ej sänt den på remiss, kommunstyrelsen tog ställning till den 2014-01-13.

I planen tänker man sig att Saltjöbanan inte går till Slussen utan från Saltsjöbaden till Saltsjö-Järla eller Forum. Vidare att Värmdöleden överdäckas hela vägen Lugnet-Forum, bostäder byggs i Ryssbergen utefter motorvägen. På sikt tänker man sig att villaområdena i Nysätra, Lillängen och Vikdalen förvandlas m.m.

Detta har samband med avtal om tunnelbanan till Nacka. Mats Gerdau har skrivit på att Nacka bl a ska uppföra ca 13500 bostäder på västra Sicklaön fram till senast år 2030 samt betala 850 miljoner för tunnelbanan.

Nacka Miljövårdsråds skrivelse riktad till kommunstyrelsen, 2014-02-10.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-14